kanizsahubertus
kanizsahubertus
Fejléc
HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG NAGYKANIZSA
 
BEJELENTKEZÉS 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü 
 

LINKEK

 

!!!Videók!!

 

Látogatók

 

Linkajánló

Google PageRank

bannmercsere

 VEESUAL.HU">http://www.veesual.hu">VEESUAL.HU Linkajánlás Kereső

számláló

toplista

 

Magyar Honlap LinkekLinkgyár linkkatalógus link hirdetés linkgyűjteményMagyar Vadász Portál Hun-Web LinkekWYW Directory Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

 

 

Linkkatalógus Linkek Infraszaunáink Partnerei WYW Globál Directory

  

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 

A Tiroli Álláskereső minden olyan álláskeresőnek tud seígteni az ausztriai munkában, aki beszél németül legalább alapfokon és szakács, felszolgáló, szobalány munkakörök érdeklik.

 

Házi Szabályzat

Nagykanizsai „Hubertus” Vadásztársaság

 

 

HÁZI SZABÁLYZAT

 

 

 

                                                                                                                     1. §.

 

 

A Házi Szabályzat célja:

Az Alapszabályban a vadásztársaság hatáskörébe utalt belső szabályok meghatározása

 

A Házi Szabályzatban foglalt rendelkezések hatálya kiterjed a vadásztársaság egész területére, annak tagjaira és a meghívott vendégvadászokra.

 

I.

 

VADÁSZATI IDÉNY, VADÁSZATI TILALMAK

 

2. §.

 

Az I.B. fontos vadgazdálkodási okból (szarvasbőgés, vadbetegség, időjárási viszonyok stb.) meghatározott területen egyes vadfajokra vonatkozó részleges, vagy teljes vadászati tilalmat rendelhet el, a vadászati idényen belül.

 

II.

 

A VADÁSZAT RÉSZLETES SZABÁLYAI

 

3. §.

 

Minden tagnak egyformán joga van - feltéve, ha nem áll fegyelmi büntetés alatt - a vadásztársaság területén az alapszabályban és a Házi Szabályzatban meghatározott feltételek mellett egyéni, vagy társas vadászaton részt venni.

 

4. §.

 

1. Társas vadászat csak a vadászati ütemtervnek megfelelően, előre rögzítette napokon tartható. Ettől eltérni csak a vadgazdálkodás és a vadásztársaság érdekében szabad, a vadásztársaság  Intéző Bizottságának előzetes engedélyével.

 

2. A társas vadászat idejét és helyét a Vadászati Ütemtervben kell írásban közölni minden vadászati idény megkezdése előtt.      

Külön értesítést csak a programtól való eltérés esetén ad az IB.

 

3. Az egyéni vadászatot a VT. telephelyén, illetve  a „Fa-Feri KFT”-nél elhelyezett, az FM. által rendszeresített "Egyéni Vadászati Napló és Terítéknyilvántartás" könyvekbe kell beírni a 30/1997. (IV. 30.) sz. FM. rendelet alapján.

Beírni az esti lesre déli 12. órától, a reggeli lesre pedig napnyugta után egy órával szabad.

Ha ugyanarra a területrészre kettő, vagy több vadász szeretne beírni egy alkalommal, akkor az először beírt vadásszal a többiek kötelesek egyeztetni, hogy ki melyik lesre szeretne ülni. Természetesen a választási jog az először beírt vadászt illeti meg.

 

Az egyéni vadászat befejezése után a vadász köteles a legrövidebb úton vissza­térni járművéhez, majd azzal a közútra hajtani, hogy mások vadászatát ne zavarja.

Az IB, az EB, az FB tagjai, valamint a hivatásos vadászok beírás nélkül ellenőrzést folytathatnak a VT. egész területén.

 

4. Suta és tarvad (szarvastehén, borjú, ünő, őzsuta és gida) vadászatára valamennyi

golyós fegyverrel rendelkező VT. tag jogosult az éves vadászati terv teljesítéséig.

 

5. Az azonosító jelek használatának részletes szabályai

 

Az azonosító jel nagyvadfajok megjelölésre szolgáló sorszámozott, egyszer használatos zárású műanyag szalag. Az azonosító jelet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött — a horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan — a nagyvad birtokbavételét követően azonnal be kell helyezni. A vad elszállítását csak azonosítójellel történt megjelölését követően szabad megkezdeni. Az azonosító jeleket a vadászmester őrzi, a jogszabályban előírt módon felel felhasználásukért. A hivatásos vadászok részére átadhat azonosító jeleket a vadászati idény kezdetekor, az azonosító jelek sorszámát név szerint feltüntetve, kötelezve a hivatásos vadászokat az azonosító jelekkel való elszámolásra a vadászati idény végét követő 7 napon belül.

Társas vadászat esetén a vadászat vezetője, egyéni vadászat esetén a vadász, bérvadászat esetében a kísérővadász, legkésőbb a vadászat megkezdése előtt köteles a jogosult által rendelkezésére bocsátott azonosító jeleket átvenni a vadászat során magánál tartani, és használni. Egyéni (kísérő nélküli) vadászatok esetén a vadász a vadászatot megelőzően, lehetőség szerint munkanapokon, hétfőtől-péntekig előre egyeztetett időpontban a vadászházban veheti át az azonosító jelet a vadászmestertől. A fel nem használt azonosító jelet a vadász köteles megőrizni, köteles a vadászmestert tájékoztatni a vadászat sikertelenségéről, majd egyeztetést követően leadja avagy a megállapodás szerint magánál tarthatja felhasználásig azt.

A vadász a vadászati idény végét követő 7 napon belül leadja fel nem használt azonosító jelét a vadászmesternek. A kiadott azonosító jelekről a vadászmester nyilvántartást vezet. A vad vagy zsigerelt teste csak az azonosító jellel együtt szállítható. Az azonosító jelen szereplő adatokat a nagyvad felvásárlója, felhasználója vagy feldolgozója oly módon köteles a megfelelő bizonylatokba bejegyezni, hogy abból a vad vadászterületről való származása is megállapítható legyen. A behelyezett azonosító jelnek a vad csánkján történő megőrzése a vad — egésze vagy zsigerelt teste — feldolgozásáig kötelező. Nagyvad vadászatát a területileg illetékes beíró könyvbe is be kell jegyezni. Nagyvad elejtése esetén köteles az azonosító jel sorszámát is feltüntetni. Az elejtett vadat haladéktalanul be kell szállítani a vadászház hűtőkamrájába.

 

6. Vadásztársaság tagja őzbakra, az IB. javaslatára, a közgyűlés határozata alapján vadászhat.

                                                              

Az Intéző Bizottság a közösség javára végzett munka elbírálása után tesz javaslatot a közgyűlésnek a trófeás vad lelövési lehetőség elosztására.

 

A vadásztársaság tagja lőhet vadászati idényenként egy darab szarvasbikát 5-7 kg trófea súlyig.

Amennyiben nagyobb a trófea 5 kg-nál, az 5-7 kg közötti súlyért a kereskedelmi tarifa szerinti ár 50 %-át, ha netalántán ennél is nagyobb a trófea, akkor 7 kg feletti súlyért a teljes kereskedelmi tarifa szerinti árat kell befizetnie a VT. pénztárába,  a lövéstől számított 30 napon belül.

Az esetleges tagi őzbak kilövésről, /darabszám, súly/ az IB minden évben külön határoz és ezt megfelelő időben a tagság tudomására hozza.

Hibás kilövésről a Vadászati Szabályzat rendelkezik.

 

7. A selejtezés szakszerűségének biztosítása érdekében, aki igényli  a hivatásos vadászokat igénybe veheti.

Ha az elejtés szakszerűtlen, minden szakmai, anyagi következményt az elejtő vadász visel.

 

8. A sportvadász által lőtt trófeás vadat a hivatásos vadászoknak trófeával együtt kell átadni.

A trófeát a kilövő csak azután viheti el, miután azt a vadászmester, vagy a fővadász megtekintette.

 

9. Az elejtő a lőtt vad állagának megóvásáról, zsigereléséről erkölcsi és anyagi felelősség terhe mellett köteles gondoskodni.

A vad elszállításáról a hivatásos vadászok útján tartozik intézkedni.

Ha az elejtett vad súlya nem haladja meg az 50 kg-t, akkor mindenkinek saját magának kell a vadat a hűtőbe beszállítani.

 

Ha a vad súlya meghaladja az 50 kg-t, akkor a társaság hivatásos vadászai beszállítják a vadat.

 

10. Az engedélytől eltérő trófeás vad elejtéséért (hibás lövés) a sebzett vad utánkeresésének elmulasztásáért, vagy a vadászattal kapcsolatos egyéb szabálytalanságért az elejtő és a kísérő (lövető) egyaránt erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.

 

11. Társas nagyvad vadászat ideje alatt tilos az egyéni vadászat! Ugyancsak tilos a hajnali és az esti lesvadászat is.

Társas apróvad vadászat időpontjában a hajnali lesvadászat megengedett, azzal a feltétellel, hogy a vadászatot reggel 8 óráig be kell fejezni, hogy a társas vadászat időpontjával ne kerüljön átfedésbe.

Ha a társaság közös munkát szervez, akkor azon a napon hajnalban és napközben egyénileg tilos vadászni, az esti lesvadászat megengedett.

 

12. Cserkelni csak a nappali időszakban, jó látási viszonyok között szabad.

 

13. Vízivad egyéni vadászata: a Principális-csatornán egy vadásznak csak egy szakaszra lehet bejelentkezni.

Szakaszok:        I. Korpavár - Újnéppuszta közút

 II. Újnéppuszta - Kacorlaki vashíd

III. Vashíd – Gelse - Pölöskefő közút

 

Természetesen a tocsogókon, egyéb árkokon, patakokon is lehetséges a vízi vad vadászata.

14. Tilos a vadászat: vadföldeken, sózókon, az állandó etetőhelyeken, valamint az

IB. által lezárt területeken és azok 200 méteres körzetében.

 

Rendkívüli esetekben az IB. engedélyezheti ezeken a területeken a vadászatot.

 

15. A vadász az egyéni vadászat során tapasztalt rendellenességeket a vadászati berendezések állapotában bekövetkezett változásokat, vad elhullást, vadorzásra utaló eseményeket, jeleket, általa leadott, vagy ismeretlen eredetű lövéseket a vadászat befejezése után köteles a vadászati naplóba bejegyezni, vagy jelenteni a hivatásos vadászoknak, vadászmesternek/fővadásznak.

 

16. A vadásztársaság területén bármilyen okból elhullott és megtalált nagyvad trófeája a vadásztársaság tulajdonát képezi. Ugyancsak a vadásztársaság tulajdonát képezi a területen talált hullott agancs is.

 

5. §.

 

Kártékony ragadozók vadászatának szabályozása

 

1. A szőrmés és szárnyas kártevők létszámának apasztása, valamint a vadkárelhárító tevékenység minden vadásztársasági tag kötelessége.

A kártékony vad létszámapasztása és a vadkárelhárítás érdekében a vadászmester köteles - ha szükséges, évente több alkalommal - társasvadászatokat is szervezni.

 

2. A kártékony szőrmés és szárnyas vad létszámapasztása céljából a lőfegyver használatán kívül a törvény által engedélyezett más eszközök is alkalmazhatók.

 

6. §.

 

Vendéghívás szabályozása

 

1.Minden vadásznak jogában áll vendégvadászt hívni a VT. elnökének előzetes engedélye és a vadászmester/fővadász értesítése alapján, évente 5 alkalommal egy főt, alkalmanként 1000 Ft befizetése után. Egy alkalom 24 órát jelent, de a meghívó és a vendége csak ugyanabban a körzetben vadászhat.

A vendéghívási szándékot köteles bejelenteni a meghívó vadász a társaság elnökének, vagy vadászmesterének/fővadászának. Ha a vendég hívására engedélyt kap, a vadászat megkezdése előtt a vadászati naplóban rögzíteni kell a vendég nevét, vadászjegyének számát.

 

2. A vadásztársaság tagja a számára biztosított trófeás vad vadászati lehetőséget más - golyós-fegyverrel rendelkező - személy részére átengedheti, de ezért semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem fogadhat el.

A trófeás vad vadászati lehetőség átadásáról a VT. vadászmesterét/fővadászát, vagy elnökét - a vendéghívást megelőzően - tájékoztatni kell.

7. §.

 

Külföldiek vadásztatása

 

1. A külföldiek vadásztatásának és az ezzel kapcsolatos egyéb dolgoknak maradéktalanul meg kell felelnie a törvényes rendelkezéseknek és a vadásztársaság kizárólagos érdekeinek. Ezek betartásáért és betartatásáért a vadásztársaság elnöke és a vadászmester/fővadász felelős.

 

2. A külföldiek kíséretét, illetve vadásztatását a hivatásos vadászok, vagy kellő szakismerettel rendelkező vadásztársasági tag végezheti, a megbízatásából eredő erkölcsi és anyagi felelősség vállalása mellett.

 

3. Az IB.-nek jogában áll olyan intézkedéseket tenni, amely a vadásztatás eredményét a vadásztársaság javára növeli.

 

4. Az eredményes vadásztatásért a hivatásos vadászokat az IB. prémiumban, a vadásztársasági tagokat a közgyűlés jutalomban részesítheti.

 

III.

 

VADÁSZRÉSZ

 

8. §.

 

1. Nagyvadból az elejtő vadászt megilleti a trófea és a belsőség.

 

2. A vad felosztását az elnök, vagy a vadászmester/fővadász határozza meg. A vad felosztását mindig arányosan - soha sem a vadászok egyéni lőeredménye alapján - kell végezni.

 

3. Minden vadásztársasági tagnak évente egy vaddisznót lehetősége van megvásárolni súlytól függetlenül, a mindenkori III. osztályú áron.

 

4. Aki vaddisznó malacot lő, 1000 ft befizetése ellenében vadászrészként hazaviheti.

9. §.

 

1. A vadásztársaság nevében az ajándékozás joga az IB. egyetértésével. - az elnököt illeti meg.

Ajándékozni csak olyan személynek, egyesületnek, intézménynek, stb. szabad, akik, vagy amelyek kizárólag a vadásztársaságnak, illetve annak érdekében olyan munkát végeztek, amit csak ezúton és ilyen módon lehet viszonozni.

 

2. A tagok részére kiemelkedő családi rendezvényekre, a VT. elnöke vadhúst ajándékozhat.

Ez a mennyiség az éves vadászrészen felül csak egy alkalommal adható.

 

IV.

 

VADGAZDÁLKODÁSI MUNKA

 

10. §.

 

1. A vadászat eredményessége érdekében közös munkát kell szervezni és végezni. A munka szervezője a VT.  Intéző Bizottsága, vezetője a vadászmester/fővadász.

 

A feladatokat konkrétan kell meghatározni.

Pl.: hova, mennyi magaslest, hova, mennyi etetőt, hova, mennyi kerítést stb… kell építeni.

 

2. A kiemelkedő munkát végzőket a IB. vadászati előnyökkel jutalmazhatja.

 

3. A vadgazdálkodási munkáról a titkárnak nyilvántartást, jelenléti ívet kell vezetnie.

 

4. Aki elmulasztja a közös munkát vagy területőrzést, alkalmanként 10000 Ft-ot köteles fizetni a vadásztársaság számlájára 15 napon belül. Ha valaki nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mintha a tagdíját nem rendezte volna a megfelelő időben.

 

V.

 

 VADÁSZKUTYA

 

11. §.

 

1. A vadászat eredményessége érdekében célszerű minél több és jól képzett vadászkutya tartása.

 

2. Eredményes vadászat esetén a kutyatulajdonos külön vadászrészt kaphat.

 

3. Az olyan kutyát amelyik a vadászatot, a vadászat eredményességét,  a többi vadász szórakozását zavarja, a vadászat vezetőjének ki kell zárnia a vadászatból.

 

 

VI.

 

VADÁSZATI FEGYELEM

 

 

                                                                                                                 12. §.

 

1. A vadásztársaság vagyonát, vadászati berendezéseket, vadállományt meg kell védeni, az illegális vadászatot meg kell akadályozni, és jelenteni kell a vadászmesternek/fővadásznak.

 

2. A társasvadászaton a vadászat vezetőjétől kapott utasításokat a vadász köteles végrehajtani.

 

3. Társas vaddisznóvadászaton a lőállásokat sorszámmal kell ellátni. A vadászat megkezdése előtt a résztvevő vadásztársak /vendégek/ sorszámot húznak. A lőállásokat a jogszabálynak megfelelően ki kell jelölni, a lőirányokat kijelölni, a hajtástérképet elkészíteni.

 

El lehet tekinteni a sorszámhúzástól abban az esetben, ha a vadászat helye váratlan okok miatt megváltozik.

 

4. Társas vadászaton a sebzett nagyvad után kereséséről, képzett utánkeresőről  a vadászatvezető a vadászat megkezdése előtt köteles gondoskodni!!

 

5. Közös vadászatra történő jövet vagy hazafelé menet közben egyénileg, vagy kisebb csoportban vadászni tilos!

 

6. A vadászatra késve érkezők kötelesek jelentkezni a vadászat vezetőjénél.

A vadászatba bekapcsolódni, vagy a vadászatról a befejezés előtt eltávozni csak a vadászatvezető engedélyével lehet.

 

7. A vadászat helyszínére csendben és fegyelmezetten kell felvonulni.

8. A vadászat alkalmáva a vadászat megkezdésétől, a vadászat befejezéséig, /beírástól-kiírásig/ a vadásztársaság egész területén TILOS az éjjellátó készülékeknek nemcsak a használata, de birtoklása is. Tehát nem csak használni nem lehet ezeket az eszközöket, de nem lehetnek a vadász felszerelése között sem.

Ha ellenőrzéskor a hatóság, a hivatásos vadászok, az IB, az FB tagjai ilyen készüléket találnak a vadásznál, az súlyos fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

 

VII.

 

ETIKAI ELVÁRÁSOK

 

13. §.

 

1. Az idősebb vadászokkal szemben legyünk mindig előzékenyek.

 

3. A nagyvad elejtőjének minden esetben töretet kell átadni!

 

4. Tiszteletben kell tartani az íratlan vadásztörvényeket, (etikát) a hazánkban meghonosult formában.

 

5. A társas vadászatok alkalmával terítéket kell készíteni.

 

VIII.

 

HIVATÁSOS VADÁSZOK

 

 

1. A hivatásos vadász a vadásztársaság fizetett alkalmazottja, ezért minden vadász közös érdeke, hogy a hivatásos vadász mindig szakszerű, jó munkát végezzen.

 

2. A hivatásos vadászok munkáját a Szolgálati Szabályzat és a Házi Szabályzat alapján a vadászmester/fővadász szabja meg (írja elő), irányítja és ellenőrzi.

 

3. A hivatásos vadász a végzett munkájáról a vadásztársaság elnökének és vadászmesterének/fővadászának tartozik beszámolni. Utasítást csak a társaság elnöke, vadászmestere/fővadásza adhat számukra.

 

4. A hivatásos vadászok munkájával kapcsolatban észrevételt a vadásztársaság tagjai csak az IB-n keresztül tehetnek.

 

5. A hivatásos vadászoknak a munkájukról szolgálati naplót kell vezetni.

 

6. Társas vaddisznó vadászatokon kötelesek részt venni.

 

8. A trófeák kifőzése, - amennyiben a sportvadász igényli - a hivatásos vadászok kötelessége. Ezért a szolgáltatásért a mindenkori, megállapodás szerinti díj fizetendő.

 

9.A külföldi vendégek által lőtt trófeák kifőzése munkaköri kötelességük, ezért külön díjazás nem jár, de az IB javaslatára fizethető.

 

10. A hivatásos vadászok részére a lődíj kifizetése a dúvadjelek bemutatása mellett történik.

 

A jelenleg érvényes lődíjak:

 

Szarka, szajkó, dolmányos varjú: 5 db sörétes lőszer

Borz, nyest, görény: 10 db sörétes lőszer, vagy 3 db golyós lőszer

febr.1-okt.15 közötti róka, vagy aranysakál elejtése 25 sörétes, vagy 3 db golyós lőszer

okt.16-jan.31 közötti róka, vagy aranysakál elejtése 10 db sörétes, vagy 3 db golyós lőszer

 

IX.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

15. §.

 

1. Az IB. tagjai a vadásztársaság érdekében végzett munkájuk során saját gépkocsijukat a VT. elnökének engedélyével, esetenként térítés mellett használhatják.

 

2. Azt a tagot, aki a vadásztársaság fegyelmét bomlasztja, irigységből vagy rosszindulatból másokat alaptalanul rágalmaz, sportszerűtlen, összeférhetetlen magatartást tanúsít, vagy bármilyen módon a vadásztársaság érdeke ellen vét, a vadásztársaságból ki kell zárni!

 

3. Tagcsere, illetve helyátadás nincs, kivéve, ha a vadász mond le tagsági jogáról a gyermeke javára.

 

4. A tagdíj befizetése két részletben történik, február 15.-i, és augusztus 15.-i határidőkkel.

A tagdíj mértéke 8000 Ft/hó, jelenleg.

 

5. Az új belépők 2 000 000 Ft /kettő millió/ belépési díjat fizetnek, kivéve, ha az új belépő közvetlen leszármazottja (fia, vagy lánya) a társasági tagnak.

Ekkor a belépési díj a mindenkori belépési díj 10 %-a.

Az IB javaslatára a taggyűlés más jelentkezőket  is felvehet a társaságba kedvezményes tarifával.

 

A fizetési kötelezettséget 30 napon belül kell teljesíteni.

 

7. A tagjelölt a közös vadászatokon fegyverrel részt vehet, egyéni vadászaton csak vendégként.

 

Őrzés, közös munka kötelessége, de tagdíjat nem fizet.

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

16. §.

 

Ezt a Házi Szabályzatot a NAGYKANIZSAI "HUBERTUS" VADÁSZTÁRSASÁG Közgyűlése az…………………… közgyűlési számú határozattal fogadta el.

 

 

Nagykanizsa, 2017.03.30.

 

                                                          

 

                                                             …………………………….

 

 

                                                                          Kiss György

                                                                                Elnök  

 

 

 

 

 

 

…………………………………..         ……………………………………….

        Zsovár Béla                                              Gémesi Gábor

 
Vadászati szabályzatok 
 
Naptár 
 

Holdfázis

 

Aktuális időjárás

Felhőkép
 
Tartalom

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK